top of page

Formüle Enzim Mixleri

​(Balık ve tavuk yemi enzimleri, bisküvit enzimleri, meyve extraktı ve meyve suyu enzimleri)

 

Tekli Enzimler

 • Selülaz

 • Beta Glukonaz

 • Beta Mannaz

 • Alfa Galaktosidaz

 • Lipaz

 • Fitaz

 • Asit Proteaz

 • Nötral Proteaz

 • Fosfolipaz

 • Glukoz Oksidaz

 • Maltojenik Amilaz

 • Amilaz

 • Glukoz Amilaz

 • Pektinaz

 • Invertaz

 • Hemisellülaz

 • Dekstaranaz

 • İnülinaz

 • Laktaz

 • Kimozin

 • Pektinaz

 • Lisozim

 • Alfa Amilaz 

 • Glukoamilaz

 • Pullunaz 

 • Ksilanaz 

 • Pektin Lisaz

 • Pektin Esteraz

 • Transglutaminaz

 • Laktoperoksidaz

Enzimler

Stabilizer, Emülgatör ve Kıvam Arttırıcılar

Guar Gum

Xanthan Gum

Karagenan

Curdlan Gum

Sodium Aljinat

Modifiye Nişasta

Emulgatorler

Nem Tutucular

Özel formule mixler

Marinasyon ürünleri

Doğal Ürünler

Meyve Çekirdekleri

Doğal Lifler (Kakao, havuç, elma vb)

Uçucu Yağlar

Oleoresinler

Doğal renklendiriciler

Aromalar

Koruyucular

Doğal koruyucular/ Clean label

Raf ömrü arttırıcılar

Bakteriyofaj

E kodlu ürünler

bottom of page